Laatste artikelen

1. Privacyverklaring

Deze privacyverklaring licht toe welke data worden bijgehouden bij het gebruik van deze website. Welke persoonsgegevens worden bijgehouden?

Lees meer

2. OpenPGP

Donkers Automatisering maakt gebruik van de GNU Privacy Guard open source software voor de versleuteling van privacygevoelige informatie en de digitale ondertekening van e-mails.

Lees meer

3. Hyperlinks

De website van mijn bedrijfsmatige nevenactiviteit (fotografie) en mijn persoonlijke website. Donkers Photography THE PHOTON SPHERE Many more links at: https://photonsphere.

Lees meer

4. Voorwaarden

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Donkers Automatisering zijn de Algemene Voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing.

Lees meer