1. Privacyverklaring

blog-image

Deze privacyverklaring licht toe welke data worden bijgehouden bij het gebruik van deze website.

Welke persoonsgegevens worden bijgehouden?

Bij het gebruik van deze website worden alleen de persoonsgegevens bijgehouden die automatisch door uw browser naar de webserver worden verzonden. Het gaat hier over logbestanden die door de website hosting provider worden aangemaakt. Als deze website wilt bezoeken verzamelt de webserver de volgende gegevens, die om technische redenen nodig zijn om de website weer te geven en stabiliteit en veiligheid te waarborgen (wettelijke grondslag in de EU is Artikel 6(1f) AVG):

  • IP-adres
  • Datum en tijdstip van het verzoek
  • Verschil tussen de tijdszone en Greenwich Mean Time (GMT)
  • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
  • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
  • Website waarvandaan het verzoek is ontvangen
  • Browser, taal en versie van de browsersoftware
  • Besturingssysteem en interface

De gegevens in de bijgehouden logbestanden dienen alleen het hierboven genoemde doel.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard Internet log informatie en bezoekersgedrag informatie bij te houden.

Welke cookies worden bijgehouden?

Er worden geen cookies gebruikt.

Bronvermelding

By Akshayhallur - Own work, CC BY-SA 3.0, Anonymous.png