4. Voorwaarden

blog-image

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Donkers Automatisering zijn de Algemene Voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing. Een exemplaar wordt u desgewenst kosteloos toegezonden.

Donkers Automatisering is geregistreerd als gebruiker van de Algemene Voorwaarden van FENIT.

FENIT

Nederland ICT, eerder ICT~Office, eerder FENIT (Federatie van Nederlandse ondernemingen in de Informatietechnologie).

Disclaimer

Donkers Automatisering kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect het gevolg kan zijn van de informatie op deze website. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website.

Bronvermelding

By DonkeyHotey - Own work, CC BY 2.0, <EULAs_and_TOS_should_not_be_longer_than_the_Constitution_6621345209.jpg>